Snel zoeken:
Waarom straft God Mozes en Aäron

Numeri 20:11
Betreft: Nm.20: 11

Vraag:
Waarom straft God Mozes en Aäron, terwijl Mozes volgens vers 9 toch gedaan heeft wat God geboden heeft?

Antwoord:
God gebiedt Mozes twee dingen: a) hij moet zijn staf nemen .... en b) hij moet tegen de rots spreken. Wat doet Mozes? Hij neemt inderdaad de staf (zoals de Heer geboden had), maar in plaats van tegen de rots te spreken, maakt Mozes zich kwaad op het volk en slaat
hij de rots. Dat laatste had God niet geboden, integendeel hij moest tegen de rots spreken.
We kunnen ons afvragen of dat nu zo erg was. Dat hebben wij echter niet te bepalen. God vindt het wel erg. Een leidsman als Mozes was meer verantwoordelijk om dat te doen wat God gezegd had dan het volk. Hier kunnen we nog een andere gedachte mee verbinden. Volgens 1 Ko10: 4 stelt de steenrots in de woestijn Christus voor. Christus is de geslagen steenrots. Wij ontvangen het levend water doordat Hij geslagen is met de slagen van Gods toorn over onze zonde.
Dat heeft echter slechts eenmaal plaatsgevonden.
Christus is niet tweemaal geslagen. Het water des levens stroomt nu voor ieder die zich bekeert en in Christus gelooft. De symboliek wordt dus door Mozes verstoort. Of hij dat begrepen heeft doet er niet toe, hij had stipt moeten gehoorzamen. Dit is een ernstige les voor ons. Wij hebben Gods Woord en daarbij bezitten we als gelovigen de Heilige Geest. Ook wij hebben
ons naar Gods Woord te gedragen, ons te laten leiden door de Geest en niet onze eigen idee door te drijven.