Snel zoeken:
Bestaat het 'Boek des Oprechten' nog?

Jozua 10:13
Betreft: Jz.10:13

Vraag:
Bestaat het 'Boek des Oprechten' nog, waarvan in Jz.10: 13 sprake is?

Antwoord:
We spreken over:
- a.canonieke boeken, dat zijn de boeken die we in de bijbel hebben;
- b. verloren gegane boeken, dat zijn de verschillende boeken die in de bijbel vermeld worden, maar die niet bewaard zijn gebleven;
- c. apocriefe boeken, dat zijn (meestal) bestaande boeken, die dus niet in de bijbel vermeld staan. Soms dragen ze de naam van een verloren gegaan boek, maar zijn het gewoon vervalsingen; soms zijn ze op naam van een apostel gesteld om er gezag aan te gegeven.

Het Boek van de Oprechten behoort tot groep b. Het wordt vermeld in Jz 10: 13 en 2 Sm 1: 18
Dat boek
bestaat echter niet meer.