Snel zoeken:
Geen ontmoeting maar bezoeken

1-SamuŽl 19:24
Betreft: 1 Sm.19: 24 i.v.m. 15: 35

Vraag:
Zijn deze beide teksten niet met elkaar in strijd? Hoe moeten we 1 Sam.19: 24 verklaren?

Antwoord:
In 1 Sam.15: 35 staat letterlijk, dat SamuŽl niet voortgang Saul te zien. Het gaat dus niet om een ontmoeting waarbij men elkaar opmerkt, maar om bezoeken. Zo staat in 2 Sm.13: 5 'als dan uw vader zal komen om u te zien', wat betekent 'komen opzoeken'. Er is dus geen tegenstrijdigheid met 1 Sm.19: 24, want het gaat niet om zien op zichzelf.
De bedoeling van 1 Sm.19: 20b, 23 en 24 is te laten zien, dat de poging van Saul om David gevangen te nemen en te doden door God op een wonderlijke wijze verhinderd wordt. De Geest Gods brengt zowel de boden van Saul als hemzelf in geestvervoering en voor Saul duurt dat de hele dag en de hele nacht. Daardoor krijgt David de gelegenheid uit Najoth te vluchten (20: 1). We zitten nu nog met de volgende twee vragen: Hoe moeten we het uitrekken van de kleren opvatten; ofwel wat is met 'naakt' bedoeld? En wat wil het 'ook hij' van vers 24 zeggen?
Het uittrekken van de kleren hoeft niet te betekenen dat alle kleren werden uitgetrokken en dus men letterlijk naakt op de grond lag. Men gold namelijk al voor 'naakt' als men het opperkleed uitgetrokken had. Hoe ook opgevat, het toont dat Saul en zijn boden geen macht meer hadden zich te beheersen. Bepaalde remmen sloegen door. Dat wil niet zeggen dat de Geest hen daartoe aandreef, maar dat ze in geestvervoering waren (vers 20) en daardoor of in verband daarmee raken de boden van Saul en hijzelf ook in geestvervoering. De woorden 'ook hij trok zijn kleren uit' behoeft echter niet terug te slaan op SamuŽl en de profeten. Het kan betrekking hebben op de drie groepen boden die Saul gezonden heeft. Deze hebben hun kleren uitgetrokken en als Saul bij hen komt doet hij dat ook. Zo vernederen zij zichzelf en worden ze te schande in hun boze opzet David te doden.