Snel zoeken:
Argwanend tegenover David?

2-SamuŽl 11
Betreft: 2 Sm.11

Vraag:
Als iemand tegenwoordig zo zou leven als David deed, en hij zou liederen schrijven, zouden we daar toch hoogstwaarschijnlijk zeer argwanend tegenover staan?

Antwoord:
Van alle mensen geldt dat ze zondaars zijn met een boos en slecht innerlijk (Rm. 3: 9-23). David was ook een zondaar, maar hij is tot bekering gekomen. Hij geloofde in God. Deze 'bekeerde David' kon God gebruiken om, geleid door Gods Geest dingen te zeggen en te schrijven die de eeuwen door van waarde zijn (zie b.v. 2 Sm. 23: 2).
David was als gelovige geen volmaakt man in die zin dat hij niet zou kunnen zondigen. Hij kon dat niet alleen, maar hij heeft het helaas ook gedaan. Ook voor ons als gelovigen geldt, dat we het 'vlees' nog in ons hebben en dat we kunnen zondigen. We hebben wat dat betreft David niets te verwijten.
David heeft helaas eens heel ernstig gezondigd, maar hij heeft daar diep berouw van gehad (zie Ps. 32 en 51). Hij is tot inkeer gekomen. Zijn kwaad heeft hij beleden en God heeft hem vergeving geschonken. Welnu, zijn liederen schreef hij niet toen hij zondigde, maar daarvoor en daarna toen het tussen hem en God weer in orde was.
De zinsnede 'als iemand zou leven zoals David deed' is trouwens niet reŽel. David leefde niet doorlopend in het kwaad. Zoals gezegd, is hij ťťn keer heel ernstig ten val gekomen. Dat is echter wat anders als in het kwaad leven! Lees 1 Kn.15: 51!!
De zonde van David is niet beschreven om hem daarin na te volgen, maar ter waarschuwing voor ons om van het kwaad te wijken.