Snel zoeken:
Hoe is het verschil in prijs dat uit deze verzen blijkt, te verklaren?

2-SamuŽl 24:25
Betreft: 2 Sm.24: 25 en 1 Kr.21: 25

Vraag:
Hoe is het verschil in prijs dat uit deze verzen blijkt, te verklaren?

Antwoord:
Verschillen in getallen willen nogal eens veroorzaakt zijn door een fout bij het overschrijven van de handschriften b.v. doordat het tekentje voor tiental heel miniskuul is.
In dit geval is het verschil echter erg groot zodat dat bezwaarlijk de oplossing kan zijn.
Een andere mogelijkheid is deze, dat David uiteindelijk meer gekocht heeft dan de dorsvloer en dat 1 Kr.21 het bedrag vermeldt van de 'vervolgkoop'. In de tekst is daarvan echter niets te vinden. Het blijft dus gissen.
Een bevredigende oplossing voor het probleem is er nog niet gevonden. Hopelijk komt die nog eens,