Snel zoeken:
Uitdrukkingen in de Psalmen

Psalmen 
Betreft: Uitdrukkingen in de Psalmen

Vraag:
Waarom wordt bij sommige Psalmen vermeld: 'Voor de koorleider'
Wat betekent: de Gittith, Mahalath (Ps.53),Sela, Higgajon, de Korachieten, op Mahaloth leannoth (Ps. 88)

Antwoord:
Boven verschillende Psalmen staan opschriften. Vaak wordt de naam van de dichter vermeld, maar ook komen we allerlei technische aanwijzingen tegen. De betekenis daarvan is niet altijd duidelijk. De Statenvertalers hebben veel van deze opschriften dan ook onvertaald gelaten, de vertalers van het NBG hebben geprobeerd ze te vertalen. Ook in handboeken bij de Bijbel vindt men verklaringen.

Uit 1Ko. 6: 31 blijkt dat David uit de levieten mannen aangesteld heeft als zangers. Deze vormden dus een koor. Zo'n koor had een opperzangmeester (St.Vert.) of wel een
koorleider (Nw. Vert.). De rest van het opschrift geeft dan vaak een aanwijzing voor deze koorleider. Zo staat in Psalm 4,54,55,67,76 op neginoth
wat in de nieuwe vertaling is weergegeven met
'bij snarenspel'. Psalm 5 heeft 'op nehiloth' ofwel 'bij
fluitspel'. Daarmee wordt dus voor de koorleider aangegeven welke muzikale begeleiding hij moet kiezen.

Uit 1Kron. 6 vanaf vers 31 blijkt dat de Korachieten ook tot de zangers behoren. De kinderen van Korach zijn namelijk niet omgekomen bij de opstand van hun vader en hebben zich dus kennelijk van hem afgescheiden.

In Psalm 6,12 staat 'op de scheminith' . Dat is vertaald met: 'op de wijze van de achtste'. Dat zou dan een verwijzing zijn naar een ander lied dat als 'de achtste' bekend stond
In Psalm 7 komen we de uitdrukking 'schiggajon' tegen wat met 'klaaglied' vertaald is. Zie nu verder onderstaande lijst:
gittith
(Ps. 8, 81,84)-onbekend - vermoedelijk op te vatten als op de wijs van 'een lied gezongen bij het wijnpersen' of: op
de wijs van 'een lied van Gath'
muth-labben (Ps. 9)-op de dood van de zoon
ajťleth hassŠhar
(Ps. 22) - de hinde van de dageraad. Op de wijs van dat lied moest deze psalm dus gezongen worden.
Jeduthun
(Ps.39,77)-onbekend. Naam van een persoon??
sosannim
( Ps. 45,69,80) -op de wijs van 'de leliŽn'
alamoth (Ps. 46) -op de wijs van 'de jonkvrouw'
mahalath
(Ps. 53)-onbekend
al-tasheth (Ps.75)-op 'verderf niet'
hammašloth
(Ps. 125-+134)-bedevaartslied. Deze liederen werden door het volk IsraŽl gezongen als ze optrokken naar Jeruzalem op de feestdagen.

sela -dit woord komt in in 39 Psalmen voor. De betekenis is onzeker. In de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het O.T. is het vertaald met 'diapsalma'. Dat is vrijwel zeker een muziekterm, die zo iets als 'tussenspel' betekent. Veelal wordt het echter opgevat als een rustteken en stelt men het gelijk met 'rust'. Maar of dat juist is, is de vraag.

In Ps. 111,112 ,119 vinden we bij de verschillende verzen
of gedeelten hebreeuwse woorden staan als alef, beth, gimel, enz. Dit zijn de letters van het hebreeuwse alfabet. Wij zouden dus zetten: a, b, c, enz.