Snel zoeken:
Heeft Jona echt bestaan of is het een verhaal?

Jona 
Betreft: Bestaan van Jona

Vraag:
Heeft Jona echt bestaan of is het een verhaal?
Wat is een teken?

Antwoord:
De Heer Jezus heeft
over Jona gesproken als over een historisch persoon en over de gebeurtenissen uit diens leven als over historische feiten:
- Hij spreekt over het teken van Jona. Een legendarisch persoon kan nooit als een teken dienen (Mt.12: 39-40).
- Hij spreekt over het feit dat zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo ook de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zal zijn. Als het eerste niet een echte gebeurtenis
is, welke garantie hebben we dan dat het tweede wel echt gebeurd is?
- De Heer zegt dat de mannen van Nineve in het oordeel zullen opstaan en tegen de Joden uit de tijd van Jezus zullen getuigen, want zij, de mannen van Nineve bekeerden zich en de Joden waren onbekeerlijk. Wat een ontknoping zou dat zijn als Jona een legendarisch persoon is geweest!
Dan is er niets te getuigen. De getuigen 'komen niet opdagen'!

Nu zijn er helaas bijbeluitleggers die ontkennen dat het in het boek JONA om een echte gebeurtenis gaat. Dit is niet een 'ongevaarlijke' bewering, want wat doen ze dan met bovenstaande argumenten voor de historiciteit van het boek. Wel, zij
zeggen bijvoorbeeld:
-dat Jezus Christus ook niet beter wist. We moeten zijn mensheid, zo zegt men heel vroom, serieus nemen. Maar daarmee zet men zijn Godheid en goddelijke kennis op de tocht. Hij wist dan niet wat Hij zei.
-dat Jezus Christus wel beter wist, maar dat Hij zich aansloot bij de opvattingen van zijn tijd. Dan staat zijn waarachtigheid op de tocht, want Hij heeft dan niet gezegd wat Hij wist en ons wat op de mouw gespeld.
-dat de evangelisten Jezus deze woorden in de mond gelegd hebben. Dan wordt in feite het hele evangelie ondermijnd, want wat hebben ze Christus dan nog meer in de mond gelegd?

Een teken is een of andere gebeurtenis (geschiedenis) die iets beTEKENt. Ofwel iets bevestigt. Zie Mk.16: 17,18, 20. In het boek Jona staat niet dat het om een teken gaat, maar de Heer Jezus zegt dat de geschiedenis van Jona een teken is. Een teken is dus niet hetzelfde als een gelijkenis. Het is een feit, dat een bepaalde zaak bevestigt.