Snel zoeken:
De ik-figuur: Judas?

Zacharia 11:7
Betreft: Zc 11: 7-13

Vraag:
In vers 12 en 13 is de ik-figuur: Judas. Wie is dat in vers 7 tot 11? In dit gedeelte gaat het toch niet om verradersloon?

Antwoord:
In vers 4 lezen we dat God (aan Zacharia) opdracht geeft de slachtschapen (het volk IsraŽl) te weiden. Zacharia is daar echter een type van de Heer Jezus, die als de goede Herder tot Zijn volk kwam. De ik-figuur is dus in feite de Heer Jezus. Hij kwam Zijn volk in liefde samen vergaderen. Daarvan spreken de beide staven lieflijkheid en samenbinding. Het volk verwierp Hem echter en werd daarom door Hem overgegeven tot hun eigen verderf (vers 9 en 10). De ellendigsten onder de schapen (denk aan de gelovige Joden in de dagen van de Heer Jezus, de discipelen van Hem) hebben dit begrepen of bemerkt.
De ik-figuur van vers 12 is dezelfde als die van de voorgaande verzen. Christus vraagt als het ware Zijn herdersloon aan het volk en zij betaalden de prijs uit waarop ze Christus hadden geschat: dertig zilverlingen. Ironisch wordt dat in vers 13 'een heerlijke prijs' genoemd.
Voor Judas was dat verradersloon. Maar hij wordt hier helemaal niet genoemd. Het gaat namelijk niet om hem en om zijn verraad, maar om wat het volk, de leidslieden deden. We mogen aannemen, dat men ook letterlijk aan Zacharia dertig zilverstukken uitbetaald heeft en God hem opdracht gaf om die de pottenbakker toe te werpen. Maar, zoals gezegd, hij is daarin type van onze Heer. Toen dit type in vervulling ging was het Judas die de prijs ontving en hij smeet het geld in de tempel en de Joden bestemden het voor de akker van de pottenbakker. Maar die handeling ging niet buiten God om
en Judas vervulde daarmee, zonder dat hij dat wist of bedoelde, dat wat God wilde. Via Judas geeft Christus als het ware de prijs waarop Hij geschat is m aan de Joden terug. Tot en met vers 14 is dus Christus de ik-figuur. Vanaf vers 15 moet Zacharia iemand anders voorstellen en wel de valse Messias, de antichrist, die niet naar de schapen zal omzien (vgl. Jh.5: 43). Ook daar is Zacharia dus weer een type en stelt hij dus iemand anders voor.