Snel zoeken:
Geen druivensap, ongezuurd brood?

MattheŁs 26:27
Betreft: Mt. 26: 27

Vraag:
Is het van belang dat er wijn bij het avondmaal gebruikt wordt en geen druivesap?
En hoe zit het met het brood, moet dat niet ongezuurd zijn, want het paasbrood was toch ongezuurd?

Antwoord:
We moeten oppassen geen voorschriften of regels te willen geven of opstellen waar de Schrift dat niet doet.
Een dergelijke waarschuwing is bij een vraag als deze van belang. Als we dat wel doen is er alle kans dat uiterlijke dingen de hoofdrol van gesprek en denken gaan vormen.

Uit de Schrift weten we dat de Heer bij de paasmaaltijd over 'drinken van de vrucht van de wijnstok sprak'. Er zijn er die daarom denken aan druivensap. Er is echter alle reden om aan te nemen dat het om wijn ging (die een symbool is van vreugde). De Heer zou geen wijn meer drinken totdat Hij die nieuw zou drinken in het koninkrijk van Gods.
Dat ziet heen op de vreugde die dan Zijn deel zal zijn. Het is dus
normaal om bij het avondmaal wijn te gebruiken.
Anderzijds moeten we bedenken dat er geen vermelding van de symbolische waarde bij de avondmaalsviering vermeld wordt. Als er dan ook broeders of zusters zijn die bezwaren
hebben tegen wijn (wat kan zijn: uit zorg om niet terug te vallen in eventuele voormalige drinkgewoonten) dan is er geen reden om niet over te gaan op het drinken van druivesap.

Het brood dat bij het paasmaal gebruikt werd was ongezuurd brood. De Heer spreekt echter gewoon van brood. Op de betekenis van 'ongezuurd zijn' wordt niet ingegaan. Als het brood alleen het lichaam van de Heer
voorstelde zou er enige reden zijn
ongezuurd brood voor het avondmaal te gebruikend.
Het brood stelt echter ook de gemeente voor en dan vervalt die symboliek, want in de gemeente zit wel 'zuurdeeg'.
Vergelijk het verschil tussen de samenstelling van het spijsoffer ( Lv.2) en de samenstelling van de beweegbroden ( Lv.23).
Er is dus geen reden om per se druivensap of per se ongezuurd brood te willen gebruiken.