Snel zoeken:
Kunnen er nu doden opgewekt worden?

Johannes 14:12
Betreft: Jh. 14: 12

Vraag:
Volgt uit deze tekst niet dat er ook nu nog doden opgewekt kunnen worden?

De tekst uit Jh. 14: 12 betekent niet dat bijvoorbeeld de apostelen grotere wonder werken zouden doen dan Christus. Geen van de apostelen heeft immers iemand opgewekt die vier dagen dood was?!
Ook lezen we van geen van hen dat ze over het water liepen. De grotere werken zien we in hun dienst in het evangelie. Hoevelen kwamen niet tot bekering!

We kunnen natuurlijk niet zeggen, dat God iemand in deze tijd de gave niet kan geven om doden op te wekken, maar deze gave als ook de gave van gezondmaking dienden in het verleden altijd als bevestiging van het evangelie en van de roeping van Christus en de apostelen. Je ziet juist dat gelovigen ziek bleven ( Trofimus, TimotheŁs). De gave van gezondmaking was geen vervanging van de dokter!
Daarmee zeggen we niet dat deze gave niet meer voorkomt of voor kan komen.