Snel zoeken:
Overbrengen van brieven

Handelingen 
Betreft: Overbrengen van brieven in de tijd die in de Handelingen beschreven wordt.

Vraag:
Het overbrengen van de brieven van Paulus, geschiedde dit door TimotheŁs en anderen te voet?
Hoeveel tijd vergde dat en waar leefden ze onderweg van?

Antwoord: Uit het boek de Handelingen weten we dat Paulus op zijn zendingsrijzen heel wat afstanden te voet moet hebben afgelegd.
Een keer wordt dat woordelijk gezegd (20: 13). Verder reisde hij vaak per schip (Hd.13: 4, 13). Zo zullen ook zijn reisgenoten als ze brieven overbrachten te voet of per schip gegaan zijn.
Over land kon men op sommige wegen gebruik maken van een soort koetsen
of brieven meegeven aan koeriers te paard.
Prof. Sizoo vertelt dat er in de tijd van het Romeinse Rijk veel gereisd werd. Er waren een aantal goede wegen, die het hele rijk doorkruisten en er was ook een rijkspostdienst die natuurlijk in de eerste plaats diende voor het bezorgen van regeringsstukken, maar waarvan particulieren ook wel gebruik konden maken.
Als men van paars of rijtuig gebruik maakte zag men kans zo'n 100km per dag af te leggen. Er zijn gevallen bekend dat een bericht in 4 dagen een afstand van 540km 'aflegde'. Dat is extra snel voor die tijd, maar het geeft enig idee hoe dat met de brieven van Paulus het geval zal zijn geweest.

Onderweg kon men in herbergen slaap - en eetgelegenheid vinden. Daarvoor moest men natuurlijk geld of bezittingen op zak hebben. Dat verklaart de opmerking van Paulus dat hij in gevaar van rovers is geweest (2 Ko11: 26).
De christenen zochten echter in andere plaatsen medechristenen op, die hen onderdak verschaften en ook van voedsel voorzagen. De gastvrijheid stond hoog aangeschreven!!