Snel zoeken:
Doop met de Heilige Geest

Handelingen 1:5
Betreft: Hd. 1: 5

Vraag:
Vindt de doop met de Heilige Geest niet plaats in het 1000 jarige rijk? 9 (zie Jl 2: 28-32

Antwoord:
De Heer Jezus zegt, dat het niet veel dagen na zijn hemelvaart zou zijn dat ze met de Geest gedoopt zouden worden...
Na Hd.1 komt uiteraard Hd.2 en daar wordt beschreven hoe de Heilige Geest uitgestort wordt en zegt Petrus dat wat er in Joel staat aangegeven nu ook gebeurd is.
En in 1Ko 12: 13 staat dat de gelovigen tot een lichaam (dat is de Gemeente) gedoopt zijn. Het is dus gebeurd.

Daarmee is echter niet alles gezegd. Jl 2: 28-32 is namelijk slechts gedeeltelijk vervuld. Vers 30,31 heeft op de Pinksterdag te Jeruzalem zijn vervulling niet gekregen. In feite is dat wat er op de Pinksterdag gebeurde een vóórvervulling.

De eindvervulling zal inderdaad plaatsvinden aan het begin van het duizendjarig rijk en wel over hen, die gespaard worden in de dag des Heren.