Snel zoeken:
Waar komt de naam Pinksteren vandaan?

Handelingen 2:1
Betreft: Hd 2: 1 en 1Ko16: 8

Vraag:
Waar komt de naam Pinksteren vandaan?

Antwoord:
Het woord 'pinksteren' is afgeleid van het griekse woord 'pentekoste' dat vijftigste dag betekent.
Het Pinksterfeest is herzelfde als het feest der weken waarover Lv.23: 15-22 spreekt. Ik doel nu op het pinksterfeest voor de Jood. Dit feest der weken werd gevierd aan het eind van de oogst.
Lv.23: 15 zegt dat dit gebeurde 50 dagen nadat op het feest van de ongezuurde broden (Lv.23: 6-14) de eerste garve van de oogst als een beweegoffer was aangeboden.
Bij het Pinksterfeest werden de Heer twee beweegbroden aangeboden.
Daarnaast werden dan ook nog andere offers aan Hem gebracht.
Hiermee gedacht Israel dat de Heer het volk het land geschonken had en dat Hij de gever van zegen en de onderhouder van het volk was.
In tijdsorde kunnen we het zo stellen:
14e van de maand Nisan pascha
15e feest van de ongezuurde broden een week lang
16e garf van de eerstelingen
50 dagen later:
Feest der weken ofwel twee beweegbroden Pinksteren (later zo genoemd toen het grieks voertaal werd in R.rijk).

N.B. Deze feesten hebben voor ons een zinnebeeldige betekenis. op het Paschafeest van de Joden stierf Christus als het ware Paaslam,dat ons vrijwaart (op grond van geloof) van het oordeel (zie 1Ko 5. 7).
Op het feest der weken ofwel het Pinksterfeest dat een oogstfeest was, vond de uitstorting van de Heilige Geest plaats en werd een oogst aan zielen binnengehaald (zie Hd. 2).