Snel zoeken:
In de toekomst of in het heden?

Handelingen 2:17
Betreft: Hd. 2: 17

Vraag:
U plaatst Jl 2: 28-32 in de toekomst, terwijl Petrus die profetie in het heden plaatst. Waarop grondt u uw opvatting?

Antwoord:
De profetie heeft dikwijls een vůůrvervulling en een eindvervulling. Of anders gezegd: een gedeeltelijke en een definitieve vervulling. Dat is ook hier het geval.
De profetie van JoŽl werd daar en toen vervuld. God stortte zijn Geest uit. Maar dat het niet een definitieve vervulling betreft, blijkt uit het slot (zie Hd. 2: 19,20) waar sprake is van zaken, die volgens het boek de Openbaring eerst in de toekomst plaatsvinden. Bovendien is er sprake van de dag des Heren, die nog moet aanbreken.