Snel zoeken:
Welke keizer is in dit vers bedoeld?

Handelingen 2:32
Betreft: Hd. 26: 32

Vraag:
Welke keizer is in dit vers bedoeld?

Antwoord:
Het gaat om de keizer van het Romeinse rijk, want Paulus wordt naar Rome vervoerd om daar voor de keizer te verschijnen. Het vers verplaatst ons in het begin van de jaren 60 van onze jaartelling. Nu regeerde van 54-68
keizer Nero over het Romeinse Rijk. Deze wrede vorst is dus bedoeld.