Snel zoeken:
Waren Ananias en Saffira wel echte christenen?

Handelingen 5:1
Betreft: Hd. 5: 1-11

Vraag:
Ananias en Saffira toonden geen berouw. Waren zij wel echte christenen en dus behouden of waren het schijnchristenen?

Antwoord:
Als een christen sterft op het moment, dat hij een zonde begaat (en dat kan voorkomen) dan kan hij geen berouw meer tonen.
Als hij echt een christen was, dus wedergeboren , dan betekent dat niet dat hij niet behouden zou zijn, want zijn zonden ook die laatste zijn door Jezus Christus gedragen op het kruis.
Of Ananias en Saffira echte christenen waren weten we niet. Het enige wat we kunnen besluiten is dat we op grond van wat er in Hd. 5 staat niet mogen zeggen dat deze beide mensen noodzakelijkerwijze verloren zouden zijn.
Het is zeer wel mogelijk dat ze zijn geoordeeld of getuchtigd zoals dat in 1 Ko 11: 30-34 staat, opdat ze niet met de wereld veroordeeld zouden worden.