Snel zoeken:
Voorbeelden van vervolging

Handelingen 7:52
Betreft: Hd. 7.52; Mt. 5: 12;23: 30,31,35;2 Kr.36: 16; Jr. 2: 30

Vraag:
Welke voorbeelden van vervolging zijn er te geven.

Antwoord:
Zacharia, die optrad ten tijde van koning Joas is een van de profeten,
die vervolgd en gedood werden ( 2 Kr 24: 20-22).
Een ander voorbeeld is Uria, die leefde t.t.v. koning Jojakim (Jr. 26: 20-22).
Wel heel bekend is wat men Jeremia heeft aangedaan (zie J r. 18: 18; 20: 1,2; 36: 26; 38: 1-6).
Het gaat in deze gevallen voornamelijk om wat een koning deed, maar deze had zijn dienstknechten, die het vonnis uitvoerden en vaak stemden de diverse leiders met de koning in.
Abel kan ook genoemd worden, want de Heer Jezus legt de verantwoordelijkheid voor zijn dood ook op de schouders van de leidslieden van het volk ( zie Mt 23: 35). Het is namelijk zo, dat de leidslieden het voetspoor volgen van KaÔn en in feite zijn 'geestelijke' erfgenamen zijn.