Snel zoeken:
Wat is nu precies een kamerling

Handelingen 8:27
Betreft: Hd. 8: 27

Vraag:
Wat is nu precies een kamerling

Antwoord:
Een kamerling of kamerheer ging over de koninklijke slaapkamer of legerstede. De oosterse koningen hadden vele vrouwen en bijvrouwen ofwel ze hadden een harem. Daarover was een kamerling of waren kamerlingen aangesteld. Kamerlingen hielden ook toezicht op de hofstoet die in kamers in het paleis woonde.
Deze mannen werden gesneden of gecastreerd. We noemen ze meestal 'euneuchen'. Dit ontmannen gebeurde natuurlijk om ze geen sexuele omgang met de haremvrouwen te doen hebben.
De naam euneuch (kamerling) kreeg op de duur echter een wat andere betekenis er werd gedbruikt als aanduiding voor alle hoogwaardigheidsbekleders, die in de directe omgeving van de koning verkeerden.Zo bijv. voor de overste van de lijfwacht (Zie Gn. 37: 36). Zo werd ook de kamerling van Hd. 8: 2 , die wij de titel een minister van financiŽn zouden geven, een euneuch genoemd. Deze euneuchen, die dus niet met de hofdames te maken hadden, zullen waarschijnlijk niet gesneden zijn geweest. De term euneuch kreeg dus een wat andere betekenis, namelijk die van dienaar in de directe omgeving van de koning.