Snel zoeken:
Is hier Samaria of Sichem bedoeld?

Handelingen 8:5
Betreft: Hd 8: 5

Vraag:
Is hier Samaria zelf of een andere stad, b.v. Sichem bedoeld?

Antwoord:
Het is moeilijk na te gaan welke stad in het landschap Samaria bedoeld is. De herziene Voorhoeve-uitgave van het N.T. geeft dit: 'Filippus nu daalde af naar (de) stad van Samaria' waarbij dus duidelijk ruimte is om aan een andere stad dan Samaria te denken.
Andere vertalingen hebben: 'de stad van Samaria' en dat is niet precies hetzelfde als 'naar de stad Samaria' of 'naar Samaria'.
Voor de uitleg dat het om Samaria zelf gaat pleit de overgang van vers 8 naar vers 9. In vers 8 is er sprake van 'grote blijdschap in die stad' en vers 9 spreekt over 'het volk van Samaria'.
Het ligt dus voor de hand om onder die stad Samaria te verstaan.
Het is echter vreemd dat er staat 'in die stad' en niet 'in Samaria'.
Zo is ook vers 14 niet beslissend want zowel de toverkunsten van Simon de tovenaar als de prediking van Filippus kunnen een veel groter terrein bestreken hebben, dan alleen een bepaald plaatsje in het gebied van Samaria.
Zowel in vers 9 als in vers 14 kan met de naam Samaria het hele gebied Samaria bedoeld zijn. Er komt nog bij, dat het oude stadje Samaria in de tijd waarover in Hd 8 sprake is 'Sebaste' heette en een heidense i.p.v. Samaritaanse stad was.
Velen denken dan ook, dat het om het oude Sichem gaat (dat nu Nabloes heet) en dat een geestelijk centrum van de Samaritanen was en nog steeds is.
Dit Sichem ligt niet ver van Sichar waar de Here Jezus geweest is (Jh.4). Voor deze gedachte is veel te zeggen.