Snel zoeken:
Afstammelingen?

Handelingen 8:9
Betreft: Hand.8, 9 en10

Vraag:
Hoe weten we dat de schatbewaarder afstamt van Cham, Saulus
van Sem en Cornelius de hoofdman van Jafeth?

Antwoord:
De kamerling of opperschatbewaarder was een EthiopiŽr of Moor. EthiopiŽ wordt in de Bijbel in de Statenvertaling met de Hebreeuwse naam Kusch aangeduid (zie 2 Kn.19: 9 en Jr.37: 9,
vegelijk de Nieuwe Vertaling. Een EthiopiŽr is dus een Kuschiet (zie 2 Sm. 18: 21 in beide boven genoemde vertalingen ofwel een afstammeling van Kusch. En blijkens Gn.10: 6 was Kusch een zoon van Cham.

Saulus was een IsraŽliet, dus een nakomeling van Abraham. Volgens Gn.11: 10-26 stamde Abraham af van Sem.

Cornelius behoorde blijkens Hd.10: 1 tot de zogenaamde Italiaanse afdeling. Hij was dus een volbloed Romein en niet een lid van overwonnen volken die in het Romijnse rijk waren opgegaan.
De Romeinen stamden net als de Grieken af van Jafeth. Van de Romeinen is dat niet uit de Bijbel aan te tonen, maar van de Grieken is dat indirekt wel mogelijk.
Javan is namelijk de Hebreeuwse vervorming van het Griekse Jawon en dat is de naam voor de belangrijkste van de drie stammen die tesamen het Griekse volk gevormd hebben, te weten: de Aeoliers, de IoniŽrs en de DoriŽrs. De middelste van deze drie heette in het Grieks Jawon. En dat is in het Hebreeuws Javan. Welnu, Javan is een zoon van Jafeth (Gn.10: 2).
Volgens Gen.10: 5 hebben de nakomelingen van Javan zich gevestigd in de kustlanden van de volken en dat is de benaming voor het kustgebied van Klein-Azie en de meer westelijke gelegen eilandengroepen.
Nakomelingen van Jafeth hebben zich dus ten noorden van de Middellandse zee gevestigd en vandaar verder verspreid.

Wat de tegenwoordige wereldbevolking betreft, kunnen we zeggen dat de volken van Europa en waarschijnlijk alle die tot de zogenaamde AriŽrs behoren van Jafeth afstammen.
De volken in het midden-oosten stammen hoofdzakelijk van Sem af en die in Afrika van Cham.

Dit is een wat ruwe indeling waarbij we de volken in het verre oosten en de Indianen die met hen verwant zijn buiten beschouwing laten (waarschijnlijk Chamieten).