Snel zoeken:
Voor heidenen of voor Israel?

Handelingen 9:15
Betreft: Hd 9: 15 en Gl 2: 7,8

Vraag:
Is er tegenspraak tussen deze beide teksten?

In Gl 2: 7,8 staat immers dat Paulus het evangelie voor de heidenen is toevertrouwd en in Hd 9: 15 wordt gezegd, dat hij ook tot de zonen van Israel moet gaan.

Antwoord:
Het een sluit het ander niet uit. De specifieke roeping van Paulus is om onder de volken het woord van God te verkondigen, maar daartoe is zijn taak niet beperkt. Hij moet ook aan de Joden prediken. Je ziet dan ook dat Paulus in de 'heidenwereld' trekt en daar eerst in de synagogen gaat om de Joden het evangelie voor te stellen. Als zij het verwerpen gaat hij naar de volken in de betreffende plaats. Zijn werkgebied is echter de heidenwereld.

Omgekeerd betekent Gl 2: 6,7 niet dat Petrus en Johannes nooit tot de volken zullen spreken. Hun specifieke roeping is echter om het evangelie aan de besnedenen te brengen. En hun taak ligt -vooral in de begintijd- in het land. Zij blijven te Jeruzalem en dienen de gemeente aldaar en in Judea. We hebben dus met een globale roeping te maken en niet met een indeling als: dat is mijn gebied en daar mag jij niet komen.