Snel zoeken:
Horen

Handelingen 9:7
Betreft: Hd. 9: 7 en 22: 9

Vraag:
Hoe zijn deze verzen met elkaar te rijmen?

Antwoord:
In het Nederlands lijken de beide verzen met elkaar in strijd. In het Grieks wordt bij 'horen' echter de ene keer de tweede, de andere keer de vierde naamval gebruikt en dat maakt een verschil. Je moet de teksten zo lezen:
Hd. 9: 7:
'daar zij wel de stem (het stemgeluid) hoorden,( maar niet verstonden wat er gezegd werd), maar niemand zagen'Hd. 22: 9: 'zij....zagen wťl het licht (niet de persoon), maar de stem van hem die tot mij sprak hoorden (d.w.z. verstonden) zij niet'.