Snel zoeken:
Cornelius was toch al godvrezend?

Handelingen 10
Betreft: Hd. 10 Cornelius

Vraag:
Cornelius was toch al godzalig en godvrezend. Hij moet dan toch al tot geloof in Jezus Christus gekomen zijn?

Antwoord:
Cornelius was zeker een godvrezend man. Hij gaf aalmoezen en bad veel tot God. Maar dat betekent nog niet dat hij Jezus Christus kende en in Hem geloofde.
De gelovigen vˇˇrdat Christus kwam waren ook Godvrezend en baden ook veel, maar ze geloofden nog niet in Jezus Christus omdat die nog komen moest.
In de dagen van Cornelius was Christus al wel gekomen, maar het evangelie was nog niet in al zijn volheid overal gebracht. Cornelius wist van het leven van de Heer vanaf de doop van Johannes. Maar wat er verder gebeurd was wist hij kennelijk niet en dat gaat Petrus hem vertellen (zie vanaf vs. 38b of vs. 39). Nu hoort de hoofdman van het het verlossingswerk op het kruis en dat een ieder die in Hem gelooft vergeving van zonden ontvangt (vs. 43).
Als hij dat hoort, gelooft Cornelius in de voor hem gestorven en opgewekte Heer en dat geloof wordt bezegeld door de gave van de Heilige Geest. In Hd. 11: 18 wordt dan ook nu pas van Cornelius gezegd, dat hem (als lid van de volken) de bekering ten leven is gegeven.
Let ook op de uitdrukking in 11: 14 dat Petrus woorden tot Cornelius moest spreken waardoor hij behouden zou worden. Hij stond dus nog niet op de bodem van behoudenis (hoewel hij zeker behouden zou zijn geworden als hij vˇˇr die tijd gestorven was). Hij wist nu behouden te zijn en stond op de grondslag van de behoudenis.