Snel zoeken:
Geestvervoering

Handelingen 10:11
Betreft: Hd. 10: 11; 11: 5; 22: 17

Vraag:
Wat moeten we verstaan onder 'geestvervoering'. Komt het nu nog voor?

Antwoord:
Onder een geestvervoering of vertrekking van zinnen (St. Vert.) verstaan we dat iemand het normale beheer over zijn zinnen voor een tijd verliest en hij dingen ziet, hoort of uitspreekt, die een hogere macht hem voorstelt. In het geval van Petrus, Paulus en Saul (1 Sm. 10) betreft het de werking van de Geest van God. In een soort visioen krijgt iemand dan dingen te zien, te horen of uit te spreken die de Geest van God hem voorstelt.
Op de vraag of dit nu nog voorkomt, durf ik niet met ja of nee te antwoorden. Wel kunnen we stellen, dat God vrijmachtig is ook nu nog door Zijn Geest iets dergelijks te bewerken. Mij ontbreken echter betrouwbare getuigenissen. Wel, weet ik van gelovigen (o.a. van Von Viebahn) dat ze in momenten van gevaar inwendig een waarschuwende stem vernamen en ook dat er waren die voor hun geestesoog iets ontwaarden waardoor ze gewaarschuwd werden. Dat is echter niet precies hetzelfde als wat in de genoemde schriftplaatsen aangeduid wordt.