Snel zoeken:
Woonde Johannes Marcus te Jeruzalem?

Handelingen 12:1
Betreft: Hd.12: 1-12

Vraag:
Hoe weten we dat Johannes Markus te Jeruzalem woonde?

Antwoord:
Dit staat niet met zoveel woorden in Hd.12: 1-12. Een eerste aanwijzing hebben we echter in vers 12 waar staat dat Maria, waar Petrus naar toe gaat, de moeder is van Johannes die ook Markus genoemd werd.
Verder volgt uit vers 25 dat Markus te Jeruzalem vertoefde en daar kennelijk niet maar op doorreis was, toen Barnabas en Paulus in Jeruzalem waren.
Een volgend bewijs levert Hd.13: 13. Markus keert namelijk naar Jeruzalem terug.