Snel zoeken:
Markus ook Johannes

Handelingen 12:12
Betreft: Hd 12: 12

Vraag:
U stelt dat Markus ook Johannes heet, maar is het niet net andersom?

Antwoord:
In tijdsvolgorde gezien heeft u gelijk. Zijn eigenlijke naam was Johannes, maar om hem te onderscheiden van andere personen met die naam wordt zijn bijnaam of andere naam er (soms) in het begin aan toegevoegd.
Dat gebeurt tot en met Hd.15: 38. In vers 39 wordt alleen de naam Markus gebruikt en dat is ook zo in Ko 4: 10 en 2 Tm.4: 11.
In die gevallen staat er niet Markus die eigenlijk Johannes heet. Als Markus had hij geen verdere onderscheiding nodig. Zijn tweede naam is dus meer in zwang gekomen en zo kennen we hem ook het best.
We kunnen dus spreken over Johannes die ook Markus heet of over Markus die eigenlijk Johannes heet. Natuurlijk kunnen we hem als Johannes Markus aanduiden, dan is alle misverstand uitgesloten. Wel moeten we bedenken dat dat waarschijnlijk niet zijn volle naam vanaf zijn geboorte is geweest.
De naam Markus heeft hij er waarschijnlijk later bij gekregen.