Snel zoeken:
Wist Petrus niet dat Jacobus door Herodes gedood was?

Handelingen 12:17
Betreft: Hd. 12: 17

Vraag:
Wist Petrus niet dat Jacobus door Herodes met het zwaard gedood was?

Antwoord:
Onder de discipelen waren er blijkens Hd. 1: 13 twee die de naam Jacobus droegen. Eťn van die twee, namelijk Jacobus, de zoon van ZebedeŁs, de broer van Johannes, is door Herodes gedood. Er bleef dus nog een Jacobus over aan wie bericht kon worden dat Petrus uit de gevangenis bevrijd was.
Toch is het waarschijnlijk niet deze Jacobus die Petrus op het oog heeft. Er is namelijk nog een Jacobus, die we kennen als de broer van de Heer Jezus. Deze nam in de gemeente te Jeruzalem een vooraanstaande plaats in. We lezen over hem in Gl 1: 19 en 2: 9. In die laatste tekst staat er niet opnieuw bij dat het de broer van de Heer betreft, maar dat is vanzelfsprekend omdat Paulus het al eerder over hem gehad had. Dit moet dezelfde zijn als de Jacobus die in Hd 15: 13 genoemd wordt en dezelfde als de schrijver van de brief van Jacobus. Dat laatste is niet keihard te maken, maar ligt wel voor de hand.