Snel zoeken:
Oudtestamentische voorschriften

Handelingen 15:29
Betreft: Hd.15: 29

Vraag:
Zijn niet veel oudtestamentische voorschriften gericht op op het leven in die tijd. Dus deze herhaling ervan ook?
Met de tegenwoordige technieken zijn deze produkten veilig te gebruiken?

Antwoord:
Er zijn inderdaad in de wet van Mozes voorschriften gegeven, die voor ons alleen of in de eerste plaats slechts symbolische waarde hebben.
Denk aan het verbod om een kleed van tweeŽrlei stof te dragen of om kwasten aan je kleed te dragen. En ook aan het verbod om een dorsende os te muilbanden of een os en een ezel onder ťťn juk te laten ploegen.
De apostel Paulus past deze laatste voorschriften voor ons alleen geestelijk of symbolisch toe.

Daarnaast zijn er echter voorschriften met een morele inhoud, die ons duidelijk aangeven wat God wel of niet goed vindt op moreel gebied. Bijv. het verbod om te liegen.

De oudtestamentische voorschriften hebben ons dus ůf letterlijk iets te zeggen, d.w.z. we hebben ze letterlijk te houden ůf ze hebben voor ons alleen symbolische waarde. Dat wil zeggen: ze leren ons een geestelijke les waar we rekening mee hebben te houden. Soms gaan de letterlijke geldigheid en de geestelijke betekenis samen.

Met het bloed eten is dat laatste het geval. Vooraf moet ik daarbij wel opmerken dat God het eten van bloed nooit verboden heeft, omdat het slecht voor de gezondheid zou zijn. en dat in een tijd van betere bereidingsmiddelen het nuttigen van bloed dus wel geoorloofd zou zijn.
Nee, God heeft het nuttigen van bloed verboden juist om de zinnebeeldige zin.
Het bloed stelt het leven voor, het is 'de ziel' van mens en dier.Dit symbool van het leven mogen we niet tot voedingsmiddel 'verlagen'. Nu staat God het eten van dieren (na de zondvloed) toe, maar niet het nuttigen van het bloed.

In Lv.17 wordt er voor IsraŽl nog een tweede zin aan gegeven, namelijk bloed is verzoeningsmiddel.
Verder moeten we bedenken dat dit voorschrift niet door Mozes aan IsraŽl gegeven is, nee, het geldt al vanaf de tijd van Noach en hoort dus bij het Noachitisch verbond.