Snel zoeken:
Waarom besneed Paulus Timotheüs wel en Titus niet?

Handelingen 16:1
Betreft: Hd.16: 1-3

Vraag:
Waarom besneed Paulus Timotheüs wel en Titus niet? Ging dat niet in tegen zijn eigen leer (zie Ko 3: 11)?

Antwoord:
Paulus heeft Timotheüs niet besneden omdat die besnijdenis voor God enige waarde zou hebben, maar enkel en alleen terwille van de dienst van Timotheüs.
Aangezien de moeder van Timotheüs een Jodin was, werd hij door de Joden als een Jood beschouwd.Volgens de Joden behoorde zo iemand besneden te zijn.
Als hij niet besneden was geworden had Timotheüs nooit in de synagoge kunnen gaan om daar het evangelie te verkondigen, hij zou er als leraar voor de Joden totaal niet acceptabel zijn . In dit geval komt Paulus dus tegemoet aan de Joodse gevoelens terwille van de dienst onder hen.

Als men te Jeruzalem Titus gedwongen had om zich te laten besnijden en Paulus had daaraan toegegeven dan zou dat een verloochening van het evangelie betekent hebben.
De Christen-Joden te Jeruzalem hadden geen enkele grond om te eisen dat Titus besneden werd. Hadden ze die eis wel gesteld dan hadden ze duidelijk laten blijken dat het evangelie niet voldoende was om met God in het reine te komen, maar dat de besnijdenis daarbij hoorde.

Het gaat dus om twee totaal verschillende gevallen met een verschillende achtergrond.