Snel zoeken:
Is de Geest van Jezus dezelfde als de Heilige Geest?

Handelingen 16:6
Betreft: Hd.16: 6

Vraag:
Is de Geest van Jezus dezelfde als de Heilige Geest?

Antwoord:
Het is vrijwel onmogelijk er iets anders onder te verstaan.
We zouden anders moeten denken aan de geest van Jezus, zoals er sprake is van zijn ziel. In beide gevallen wordt op het innerlijke van de Heer gedoeld. Maar van dat innerlijk kan moeilijk gezegd worden, dat het de apostelen verhinderde ergens heen te gaan.
We moeten dus denken aan de Heilige Geest.
Die wordt trouwens met meerdere namen in de Bijbel aangeduid, namelijk als:
- de Geest van de waarheid (Jh.14: 16;16: 13); de Geest openbaart de waarheid in tegenstelling met de satan, die de leugen propageert.
- de Heilige Geest (Jh.14: 26); die naam ziet op de verhevenheid, het volstrekt anders zijn van de Geest.
Dus ook op het smetteloos zijn, het totaal gescheiden zijn van de zonde.
- de Geest van heerlijkheid en van God (1Pt 4: 14).
Heerlijkheid is de Geest eigen, zijn wezen is heerlijkheid. Ook is het de
Geest van God (zie 1Ko 2: 11; Rm 8: 9,14).
- de Geest van Zijn Zoon (Gl.3: 6),. De Geest van God en de Zoon zijn nauw
verbonden. Het is de Geest van God want Hij heeft Hem gezonden, maar ook de Zoon is daarbij betrokken. Hij heeft de Geest beloofd te zenden. We lezen
ook dat de Vader de Geest zou zenden in de naam van de Zoon (Jh.14: 26;15: 26). en de Geest kwam in overeenstemming met de wil van de Vader en de Zoon.
- de Geest van Christus (Rm 8: 9), we denken dan aan het feit, dat Christus het verlossingswerk volbracht heeft. Wie de Geest van Christus niet heeft, heeft Christus niet en is dus niet verlost.
- de Geest van Jezus, dan denken we aan Jezus als de 'afhankelijke mens' die door de Geest geleid wordt, diezelfde Geest wil ons ook leiden.