Snel zoeken:
Aquila en Priscilla

Handelingen 18:26
Betreft: Hd: 18: 26

Vraag:
Hoe zit het met de volgorde van namen van Aquila en Priscilla
in dit vers?

Antwoord:
De namen van dit echtpaar komen we zes maal tegen in het N.T. en wel als volgt:
Hd 18: 1 Aquila ...met zijn vrouw Priscilla
Hd.18: 18 Priscilla en Aquila
Hd.18: 26 Aquila en Priscilla (St.Vert. JNV) of Priscilla en Aquila (NBG,
Telos, Korte Verklaring)
1Ko16: 19
Aquila en Prisca (Priscilla)
Rm 16: 3 Prisca (Priscilla) en Aquila
2 Tm 4: 19 Prisca en Aquila.

We zien dat de volgorde van de namen van man en vrouw in de verschillende teksten verschilt. Je kunt je afvragen of dat betekenis heeft.
Misschien valt er dit van te zeggen:
18: 2 Aquila voorop, want het gaat om het verdrijven van de Joden uit Rome en om het feit dat Paulus hetzelfde handwerk had als Aquila.
18: 18 Priscilla voorop..ziet misschien op toewijding, verzorging.
18: 26 Aquila voorop (als die volgorde tenminste juist is, zie onder) want het gaat om uitleggen. Daaraan nam echter Priscilla ook deel. Er staat immers 'zij' legden hem de weg van God nauwkeuriger uit.
Is de andere volgorde juist dan kan Priscilla eerst genoemd zijn in verband met het verlenen van gastvrijheid en verzorging.
1 Ko16: 19 Aquila voorop want er is sprake van de gemeente bij hen aan huis. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij de man.
Rm 16: 3 Prisca voorop want het gaat om toewijding.
2 Tm 4: 19 Prisca voorop. Er staat niets in de tekst zelf dat een aanwijzing voor de volgorde geeft. De vermelding in deze laatste brief van Paulus laat echter zien dat ze trouw zijn gebleven tot het eind.
Daarbij kan de nadruk weer liggen op toewijding.

Hoe zit het nu met het verschil in volgorde in het geval van Hd 18: 26 in de verschillende vertalingen? Dat is een een kwestie van handschriften.
De volgorde A en P komt slechts in de latere handschriften voor. Men kiest dus vrij algemeen voor P en A.