Snel zoeken:
Overste van de synagoge, voor de rechterstoel?

Handelingen 18:7
Betreft: Hd. 18: 7

Vraag:
Hoe kan het nu dat de Joden Sosthenes , de overste van de synagoge, voor de rechterstoel slepen. Het ging toch om Paulus?

Antwoord:
Op de een of andere manier heeft Paulus in het tumult aan de Joden weten te ontkomen. Omdat ze bij Gallio geen gehoor vinden koelen ze nu hun woede op Sosthenes en slaan hem.
Nu is het vreemd dat ze iemand uit hun midden mishandelen. Het is echter aannemelijk dat Sosthenes dezelfde is als degene die onder die naam in 1Ko 1: 1 genoemd wordt. Hij is dan een volgeling van Paulus geworden of beter van Jezus Christus en dat zal de reden geweest zijn dat de Joden hem nu straffen. Hij brengt er echter het leven af en de vraag is of dat met Paulus gebeurd was. In ieder geval krijgt Sosthenes de klappen die voor Paulus bedoeld waren. Ik denk dat we van hem hetzelfde mogen zeggen als van de discipelen dat hij namelijk zich verblijd zal hebben voor de naam van Christus smaadheid te lijden (Hd. 5: 41).