Snel zoeken:
Voor wie profeteerden deze dochters van Filippus?

Handelingen 21:9
Betreft: Hd 21: 9

Vraag:
Voor wie profeteerden deze dochters van Filippus?

Antwoord:
Vermoedelijk zullen ze dat thuis gedaan hebben voor hen die bij hen kwamen om een boodschap van de Heer te horen.
We kunnen het w.s. vergelijken met gevallen als 2Kn 22: 14 waar we lezen dat koning Josia de profetes Hulda laat raadplegen.