Snel zoeken:
een erfdeel onder de geheiligden

Handelingen 26:18
Betreft: Hd. 26: 18; 20: 32

Vraag:
Wat is 'een erfdeel onder de geheiligden'

Antwoord:
Zie voor deze uitdrukking ook: Ko 1: 12 en Ef.1: 18.
Voor de gelovigen of geheiligden in Christus Jezus is een erfenis weggelegd. Zij zijn erfgenamen van God en medeŽrfgenamen van Christus ( Rm 8: 17). Als Christus straks het koninkrijk ontvangt (Hb 1: 2) dan zullen de gelovigen met Hem regeren. Dan krijgen ze deel aan de erfenis, die in de hemelen voor hen bewaard wordt (1 Pt 1: 4).
Zoals iedere IsraŽliet bij de inneming van Kanašn een erfdeel kreeg onder de andere IsraŽlieten, (hij werd tot hen of onder hen gerekend) zo krijgt ieder die gelooft een erfdeel samen met of onder alle andere gelovigen of geheiligden (vgl. ook Ef. 3: 6; Ko 1: 12).

Paulus wordt gezonden 'tot de volken'. Het 'tot welke Ik u zendt' slaat waarschijnlijk alleen terug op het woord 'volken'. We kunnen er dus ook aan denken dat het erfdeel niet alleen is voor de geheiligden uit de Joden, maar dat de bekeerde heidenen daarin ook delen. Dat is echter niet een andere verklaring, maar een aanvulling erop.