Snel zoeken:
Gaat het hier niet om twee dezelfde dingen?

Handelingen 26:18
Betreft: Hd. 26: 18

Vraag:
Gaat het hier niet om twee dezelfde dingen?

Antwoord:
De bekering is zowel een bekering van de duisternis tot het licht als tegelijk een bekering van de macht van satan tot God.
Het gaat om dezelfde bekering, maar die heeft twee aspecten. Bij de bekering van de duisternis tot het licht denken we aan het overgaan van de ene in de andere sfeer. Van een sfeer van geestelijke duisternis worden we verplaatst in het licht. Bij de uitdrukking van de macht van satan tot God denken we aan de bevrijding uit de macht van een persoon, satan, en dan het eigendom worden van God.