Snel zoeken:
Met hun berouw in overeenstemming

Handelingen 26:20
Betreft: Hd 26: 20

Vraag:
Wat wordt bedoeld met 'met hun berouw in overeenstemming'

Antwoord:
Paulus heeft
verkondigd dat de mensen zich met berouw tot God moeten bekeren.
Maar hoe kun je dat zien? In wezen is het een innerlijke zaak, maar het moet ook zichtbaar worden. Ze moeten laten zien dat ze bekeerd zijn door een verandering van gedrag. Ze moeten het door hun werken laten zien. Hun werken, hun, levenswandel moet dus overeenstemmen met hun bekering. Men moet echt kunnen zien dat ze zich bekeerd hebben.
Als ze in hun onbekeerde tijd het geld hebben verbrast en in dronkenschap hebben geleefd, moet men nu kunnen zien dat ze dat niet meer doen en dat ze oppassend leven.