Snel zoeken:
Waarom wordt Petrus in deze verzen Céphas (Kefas) genoemd

Galaten 1:18
Betreft: Gal. 1: 18; 2: 9,11

Vraag:
Waarom wordt Petrus in deze verzen Céphas (Kefas) genoemd; dat werkt toch verwarrend.

Antwoord:
Simon kreeg van de Here Jezus een andere naam, die steen of steenrots betekende. Daar in die dagen het aramees de omgangstaal in Palestina was kreeg hij van de Heer de naam Céphas. Dat is namelijk het aramese woord voor steen of rots. In het grieks wordt die naam weergegeven als Petrus. We vinden de beide namen in Joh. 1: 43.

Voor iemand, die en het aramees en het griekse machtig was (en dat waren vele Joden) werkte deze dubbele benaming dus niet verwarrend. Voor ons ligt dat anders en voor de meeste lezers van de bijbel ook, omdat het twee heel verschillende namen zijn. Met een kleine toelichting (een verwijzing naar Joh. 1: 43 is al vol voldoende) is er echter geen probleem meer.

Blijft natuurlijk nog de vraag, waarom Paulus in de Galatenbrief de ene keer over Petrus en de andere keer over Céphas spreekt. (N.B. Sommige handschriften vermelden in de genoemde teksten trouwens de naam Petrus. Dit is echter kennelijk daaraan te danken dat de overschrijvers Petrus geschreven hebben om de aanduidingen voor deze apostel eensluitend te maken). Misschien is dat gebeurd omdat een deel van de gelovigen de apostel onder de n aam Petrus kenden en een ander deel onder de naam Céphas. Door het afwisselend gebruik van beide namen wist nu ieder wie de apostel Paulus bedoelde. Het kan ook zijn, dat Paulus met de naan Céphas nadruk wil leggen op het feit, dat de man, die deze naam van de Here Jezus had ontvangen zo totaal in strijd met zijn naam handelde.