Snel zoeken:
Waarom wordt de ene keer de naam Petrus, de andere keer de naam Képhas gebruikt?

Galaten 2:7
Betreft: Gl 2: 7,8,9,11,14

Vraag:
Waarom wordt de ene keer de naam Petrus, de andere keer de naam Képhas gebruikt?

Antwoord:
Wanneer afwisselend de naam Simon en de naam Petrus was gebruikt zouden we kunnen denken aan het feit, dat Simon de gewone naam van Petrus is, die dan duidt op wat hij in zichzelf als mens is, terwijl Petrus ziet op wat hij voor de Heer is, wat de Heer van hem maakt (zie Jh 1: 43).
Nu gaat het echter om de namen Petrus en Képhas, die beide dezelfde betekenis hebben, namelijk steen of rots. Daarbij is Petrus een vervorming van het Griekse woord 'petros', terwijl Képhas van Aramese oorsprong is en dezelfde betekenis heeft als petros. In de dagen van de Heer Jezus werd in Palestina Aramees gesproken! In die richting moeten we de oplossing dan ook niet zoeken.
De oplossing voor de kwestie zal eenvoudig deze zijn, dat Petrus niet overal onder beide namen bekend is geweest. Paulus gebruikte de beide namen nu afwisselend en wel zo dat ieder begrijpt dat hij het steeds over dezelfde persoon heeft.
Zij die Simon kennen onder de naam Petrus weten wie hij bedoelt en zij, die deze apostel kennen onder de naam Képhas weten het nu ook.
Lukas de schrijver van de Handelingen zit met hetzelfde probleem ten aanzien van de apostel Paulus. Die droeg ook twee namen. En om verwarring te voorkomen lost hij het probleem op door één keer te vermelden 'Saulus; die ook Paulus heet' (Hd 13: 9). Paulus doet het met Petrus op een andere wijze, maar met dezelfde bedoeling.