Snel zoeken:
Waarom is het, zoals u aangeeft, zo belangrijk, dat ook Jakobus aan Paulus de rechterhand van de gemeenschap geeft?

Galaten 2:9
Betreft: Gl 2: 9

Vraag:
Waarom is het, zoals u aangeeft, zo belangrijk, dat ook Jakobus aan Paulus de rechterhand van de gemeenschap geeft?

Antwoord:
Dat is zo belangrijk omdat Jakobus van de drie hier genoemde broeders het meest 'joods' dacht. Zie voor dit laatste Hd 21: 20 en 21. Let daarbij vooral op de uitdrukking 'zij zijn allen ijveraars voor de wet'.

Een bijkomende belang is dat Jakobus, als broeder van de Heer, in Jeruzalem groot gezag had dat hij accoord gaat met de prediking van Paulus onder de volken is dus van groot belang om de eenheid onder de leiders te Jeruzalem te bewaren.