Snel zoeken:
Wordt met 'het zaad' Christus bedoeld?

Galaten 3:16
Betreft: Gl 3: 16

Vraag:
Wordt met 'het zaad' Christus bedoeld en houdt deze uitspraak ook verband met Gn 3: 15?

Antwoord:
Inderdaad wordt met 'het zaad' of beter met 'uw zaad' (het nageslacht van Abraham nl. Christus bedoeld. Dat zegt de apostel ook heel duidelijk aan het slot van dit vers.

Gn 3: 15 staat in zoverre met dit vers in verband, dat het in beide teksten om Christus gaat en dat in beide gevallen Christus als 'zaad' wordt aangeduid. In Gn 3: 15 als zaad van de vrouw en in Gl 3: 16 als zaad van Abraham.

Wanneer we de nadruk leggen op het feit, dat het in Gn 3: 15 om het zaad van de vrouw gaat, dan is er meer verband met Gl 4: 4 waar staat 'geworden uit een vrouw'.