Snel zoeken:
Hier is sprake van 430 jaar later maar moet dat niet 645 jaar later zijn?

Galaten 3:17
Betreft: Gn 3: 17

Vraag:
Hier is sprake van 430 jaar later maar moet dat niet 645 jaar later zijn? Want Abram kreeg de belofte toen hij 75 was. Izašk geboren na 25 jaar, Jacob geboren toen Izašk 60 jaar was. Jacob kwam in Egypte toen hij 130 jaar was. Verblijf in Egypte 430 jaar. Samen 645 jaar.

Antwoord:
Gl.4: 17 en Ex. 2: 40 spreken over 430 jaar. Gn 15: 13 en Hd 7: 6 noemen 400 jaar. Kennelijk gaat het in deze laatste twee teksten om een globale aanduiding. We gaan dus verder met 430 jaar.
Nu zegt Gn 15: 16 dat het vierde geslacht zal weerkeren. Vergelijken we dit gegeven met Ex 6: 15,17,19 en Nm 26: 59 dan kunnen we de volgende stamlijst opstellen:
Abraham, Izašk, Jacob, Levi, Kehat, Amram, Mozes... De vertegenwoordigers van vier geslachten zijn hier cursief aangegeven. Nu omspannen deze vier geslachten geen periode van 430 jaar. Aangenomen wordt dan ook, dat in dit getal het verblijf in Kanašn vanaf het geven van de belofte inbegrepen is.We krijgen dan 215 jaar vanaf het geven van de belofte tot aan de komst van Jacob in Egypte en vervolgens 215 jaar verblijf in Egypte. De eerste 215 jaar waren de aartsvaders vreemdelingen in een gebied dat toen vermoedelijk al onder het toezicht van Egypte viel.