Snel zoeken:
Wat is een 'tuchtmeester'?

Galaten 3:24
Betreft: Gl 3: 24

Vraag:
Wat is een 'tuchtmeester'?

Antwoord:
Het woord 'tuchtmeester' doet ons denken aan iemand, die er flink op los slaat als je wat verkeerds doet.
We denken dan aan het begrip 'tuchtschool' e.d. Letterlijk staat in deze tekst echter het woord 'pedagoog' en dat was destijds iemand aan wie men zijn kinderen toevertrouwde om ze te begeleiden naar school en toezicht op ze te houden.