Snel zoeken:
Wat betekent 'eindigt ge nu met het vlees'?

Galaten 3:3
Betreft: Gl 3: 3

Vraag:
Wat betekent 'eindigt ge nu met het vlees'?

Antwoord:
In het voorafgaande vers staat de vraag van Paulus of de gelovigen in GalatiŽ de Heilige Geest ontvangen hebben tengevolge van werken der wet (dus door eigen inspanning) of ten gevolge van de prediking van het geloof (dus op grond van het geloof)?
Voor de gelovigen in GalatiŽ was dat geen vraag. Ze hadden de Heilige Geest ontvangen toen ze tot geloof kwamen. Dat geloof zelf was bewerkt door de Heilige Geest en het woord van God. De wandel als gelovigen was dus met de Geest begonnen en niet met het vlees (inspanning van jezelf). Als ze op grond van werken van de wet de Geest ontvangen zouden hebben zouden ze met het vlees begonnen zijn, want de wet is afgestemd op het vlees, op 'doe dit en leef'. Je verdient dan je eigen zaligheid. Het is een prestatie van jezelf. Maar zo waren de GalatiŽrs niet gestart.
Ze waren tot geloof in Jezus Christus gekomen en dus met de Geest hun loopbaan als christenen begonnen. Die Geest had de wedergeboorte bewerkt. Die hadden ze inwonend ontvangen en die leidde hen.
Maar nu na verloop van tijd liepen ze gevaar zich onder de wet te willen stellen. Ze gingen het dan dus toch weer verwachten van eigen prestaties. De rest van de levensbaan wilden ze afleggen in het vlees, want de wet houden betekent op je eigen vlees vertrouwen. En zo wilden ze de eindstreep halen.
Je zou het kunnen vergelijken met iemand die zijn been gebroken heeft en die probeert te lopen. Dat lukt hem niet. Twee mensen schieten toe, ondersteunen hem en dragen hem naar huis. Vlak bij huis zegt de man terwijl hij zijn helpers aan de kant schuift: bedankt en nou doe ik het zelf wel weer. Hij wil in eigen kracht thuiskomen.

N.B. Andere vertalingen hebben: 'wilt ge in het vlees volmaakt worden'? Dat zou kunnen zien op het bereiken van een volmaakte, volwassen staat in dit leven, Dat hoeft echter niet er kan ook mee bedoeld zijn volmaakt in de zin van voleindigd, dus met het vlees de eindstreep halen en de heerlijkheid ingaan. Dat dit laatste de bedoeling is volgt uit het kontrast met 'beginnen'.