Snel zoeken:
Wordt met de Schrift dan niet de Heer Jezus zelf bedoeld?

Galaten 3:8
Betreft: Gal. 3: 8 (2)

Vraag:
In Jh 1: 1 lezen we: 'In de beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit duidt op de vleeswording van Christus. Dan kan men toch spreken over 'vooruitzien'. Wordt met de Schrift dan niet de Heer Jezus zelf bedoeld?

Antwoord:
Jh 1: 1 onthult dan Jezus Christus als Zoon van God (door Johannes met 'het Woord' aangeduid) bij God was. Over zijn vleeswording is eerst sprake in vers 14 van Joh. 1.
Natuurlijk heeft de Heer Jezus en heeft God vooruitgezien dat Abraham door geloof gerechtvaardigd zou worden. Maar daar gaat het in Gl 3: 8 niet over. Er wordt gezegd, dat de Schrift vooruitzag dat de volken door geloof gerechtvaardigd zouden worden. Welnu:
(a) Jezus Christus heet wel het 'Woord', maar nergens wordt Hij aangeduid als de 'Schrift'. Onder de Schrift konden de lezers van de brief aan de Galaten niets anders verstaan hebben als de Schriften van Mozes af. In de Bijbel wordt het woord 'Schrift' altijd gebruikt voor de openbaring die de Joden op schrift in hun bezit hadden;
(b) Gl 3: 8 verwijst heel duidelijk naar de tekst uit Gn 12: 3. Er staat: de 'Schrift...verkondigde..' en dan wordt de tekst uit Gen.12: 3 aangehaald.Het gaat dus niet om Jezus Christus, maar om de Schrift.