Snel zoeken:
Galaten gewoon mensen

Galaten 4:14
Betreft: Gl 4: 14

Vraag:
Moeten we uit dit vers afleiden dat de Galaten gewoon waren mensen die ziek of gebrekkig waren te negeren of te verachten?

Antwoord:
Toen Paulus voor het eerst bij deze Galaten kwam om ze het evangelie te verkondigen waren ze nog onbekeerd en was niets menselijks hen vreemd. Welnu, het ligt in de aard van de mens op het uiterlijke te letten (de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan, 1 Sm 16: 7). Als dat uiterlijk niet zo appetijtelijk is dan wekt dat gauw weerzin op. Zelfs als gelovigen moeten we hierin nog oppassen niet door ons vlees beinvloed te worden!
De Galaten lieten zich echter niet door het uiterlijk van Paulus afhouden om naar hem te luisteren. Ze verachten hem daarom niet, maar ze letten op de boodschap die hij bracht. Ze bekeerden zich en namen Paulus aan als een bode of engel van God.
Ze handelden dus anders dan de mens in het algemeen zou doen. Helaas was hun gezindheid ten opzichte van de apostel in later tijd veranderd. De apostel doet nu een beroep op hen en herinnert hen eraan hoe ze hem de eerste keer ontvangen hadden.