Snel zoeken:
Wat is de betekenis van dit vers?

Galaten 4:24
Betreft: Gl 4: 24

Vraag:
Wat is de betekenis van dit vers?

Antwoord:
Allerlei zaken uit het Oude Testament hebben behalve een directe ook een zinnebeeldige betekenis.
De offers zijn zinnebeeldige voorstellingen van het offer van Christus.
De tabernakel met zijn gerei is een zinnebeeldige voorstelling van de tempel in de hemel met zijn toebehoren.
Personen, zoals Melchizedek zijn voorafschaduwingen van Christus. En zelfs geschiedenissen en de verhoudingen daarin hebben een zinnebeeldige betekenis.Om dat laatste gaat het in Gl 4: 24.
Paulus zegt namelijk dat de verhouding van Abraham tot Sara en tot Hagar en de twee zoons die hij verwekte een bepaalde les inhouden. Ze stellen twee bedelingen voor. Hagar stelt voor de dienstbaarheid van de wet, die op de SinaÔ gegeven werd. Dat brengt alleen maar vrucht naar het vlees voort.
Sara spreekt echter van het hemelse Jeruzalem, d.w.z. van het beginsel van genade. En zij die daaruit geboren worden staan in de vrijheid, ze zijn vrij en geen slaven van de wet.
Daarin wordt tevens het Jodendom gesteld tegenover het Christendom. De Jood (het tegenwoordige Jeruzalem) staat onder de wet en is in slavernij, terwijl de waarachtige christen in de vrijheid staat. Welnu het gaat dus om deze zinnebeeldige betekenis, de diepere zin van de verhouding tot Sara en Hagar en de zonen die uit die verhouding voortkwamen.