Snel zoeken:
Zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije

Galaten 4:30
Betreft: Gl 4: 30

Vraag:
Betreft de uitspraak 'zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije' alleen de onbekeerde afstammelingen van Abraham via Izašk dus de IsraŽlieten. Zijn er de Arabieren niet mee bedoeld?

Antwoord:
In directe zin is er in Gn 21: 10 IsmaŽl en dus ook zijn nageslacht mee bedoeld. In Gl 4 wordt echter niet gedacht aan de directe maar aan de geestelijke betekenis van dit vers. Zie vers 24.
In die geestelijke zin stelt Hagar de SinaÔ of wel het beginsel van wet voor en dus allen die zich op de wet baseren om daardoor behouden te worden. en in die zin slaat de genoemde uitspraak dus op IsraŽl dat onbekeerd via de wet de erfenis meent te kunnen beŽrven.`In Gl 4 zijn de Arabieren helemaal niet in beeld.