Snel zoeken:
Waarom dit onderscheid van vrijkopen van heidenen en vrijkopen van Joden?

Galaten 4:4
Betreft: Gl 4: 4

Vraag:
Waarom dit onderscheid van vrijkopen van heidenen en vrijkopen van Joden?

Antwoord:
In de cursus staat; 'Om heidenen te kunnen verlossen was het nodig dat Christus geboren werd uit een vrouw.
Om de Joden te kunnen redden moest Hij geboren worden onder de wet'. Het eerste is eigenlijk niet goed gesteld. Er had moeten staan: 'Om mensen (in het algemeen) te kunnen vrijkopen moest Christus uit een vrouw geboren worden, dat wil zeggen 'mens worden'. Een mens en wel de volmaakte Mens moest sterven voor mensen.
Onder de mensen namen de Joden echter een afgezonderde plaats in onder de wet. Die wet hadden ze overtreden en daardoor hadden ze de vloek verdiend. Om Joden of beter IsraŽlieten te kunnen redden, moest Christus dus de vloek van de wet op zich nemen om zo het nageslacht van Jakob te kunnen verlossen. De Joden waren namelijk niet alleen zondaars, maar ook overtreders van de wet.