Snel zoeken:
Zijn wij allen op soortgelijke wijze door God uitgezonden?

Galaten 4:4
Betreft: Gl 4: 4 (2)

Vraag:
Zijn wij allen op soortgelijke wijze door God uitgezonden?

Antwoord:
Er is een tekst die in deze richting iets zegt, namelijk Jh 17: 18. Uit vers 11 en 12 zou je de indruk kunnen krijgen dat het alleen om de 'twaalf' (eigenlijk de 'elf' trouwe) discipelen gaat, maar vers 20 geeft een breder scala. Dat zien we ook in Hd 1: 8. Het getuigenis tot aan de einden van de wereld is niet door de twaalven gebracht, maar door komende generaties. Zie ook Mt 28: 20.
Natuurlijk heeft niet iedereen de roeping de hele wereld door te reizen, maar gezamenlijk moeten we getuigen zijn en in dat plekje van de wereld waar God ons plaatst zijn we gezondenen van Hem.
Tussen de zending van de Heer en onze zending zit echter een verschil. Hij werd gezonden om het verzoeningswerk te verrichten, wij worden gezonden om van het volbrachte verzoeningswerk te getuigen.