Snel zoeken:
Hoe kun je door de Geest leven? Ik merk daar niets van. Ik heb het gevoel, dat ik alle beslissingen zelf nemen moet.

Galaten 5:16
Betreft: Gl 5: 16,25

Vraag:
Hoe kun je door de Geest leven? Ik merk daar niets van. Ik heb het gevoel, dat ik alle beslissingen zelf nemen moet.

Antwoord:
We moeten onderscheid maken tussen het door de Geest leven en het door de Geest geleid worden.
Elke gelovige heeft door de Geest het leven ontvangen. De wedergeboorte wordt bewerkt door het woord en de Geest (Jh 3).
Ieder die tot geloof gekomen is heeft ook de Heilige Geest ontvangen (zie o.a. Gl. 3: 2).
Wanneer wij de Heer Jezus liefhebben, wanneer we met vertrouwen God als onze Vader kunnen aanroepen, dan is dat door de Geest en het bewijst dat we de Geest hebben, omdat de vruchten van de Geest aanwezig zijn (hoe zwak we dat soms ook opmerken).

Daarnaast echter wil de Geest ons leiden in onze wandel. Wanneer we Gl 5: 16 lezen dan blijkt het daar toegepast te worden op het niet zondigen. Als we door de Geest wandelen dan betekent dat dat we het goede doen en niet voldoen aan de begeerten van het vlees. Dat begeren van het vlees is er, maar de Geest strijd daar tegen en wil ons ervan weerhouden de begeerten van het vlees te volbrengen. Dat merk je ook wel degelijk. Als een gelovige zondigt dan gebeurt dat niet zomaar, dan moet hij een barričre overwinnen. De Geest waarschuwt hem het kwaad niet te doen.

Dan is er nog een derde punt en wel het door de Geest geleid worden bij het nemen van beslissingen, waarbij de vraag van goed of kwaad niet direkt in het geding is. Je kunt b.v. twee betrekkingen krijgen, welke moet je nu nemen? Zulke beslissingen moeten we zelf nemen, maar we behoeven ze niet alleen te nemen. Je kunt er niet eventjes de Bijbel op naslaan om de wil van God erin te kennen. Je mag ze echter wel in het gebed brengen en God vragen om je klaarheid te schenken door de overtuiging, die de Geest in je hart werkt. Wel is daarbij nodig dat onze geestelijke antenne goed functioneert en dat er geen verkeerde dingen of een vleselijke gezindheid stagnerend werkt.